Ο Donato Rotunno στο Γαλλικό Ινστιτούτο

20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 393 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 394 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 395 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 396 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 397 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 398 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 399 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 400 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 401 VangelisPatsialos Web
20170326 18eFFF IFG DonatoRoturro 402 VangelisPatsialos Web